Rynna do przedsionka

Trzyma wodę z dala od przedsionka